Kreative Trøndelag
Trondheim Katedralskole > Om oss > Ansatte

Ansatte

Skolens ledelse

 

Rektor: Hilde Hov

72 81 13 22
920 82 872

Ass. rektor: Rune Solem

72 81 39 59
414 120 96

Ass. rektor: Reidar Volden

72 81 40 17
958 04 617

Avdelingsleder MD: Maciej Karpinski

72 81 21 06

Avdelingsleder MK: Audun N. Nielsen

72 81 47 85
995 50 720

Studieleder: Kåre Mjåseth

72 81 42 45
905 33 531

Avdelingsleder/IB-koordinator: Elin Øksnes

72 81 32 86
917 15 229

Fagleder: Anne Piro

72 81 36 33
922 57 324

 

Rådgivere/helsesøster

 

Rådgiver: Ingvild Minde Hansen

72 81 39 38
970 70 023

Rådgiver: Mats Gran

72 81 43 73
416 37 824

Rådgiver: Hilde Motrøen

72 81 42 37
410 21 468

Helsesøster: Kari Jensen

72 81 22 72
916 66 563

 

IT-avdeling

 

 

 

IT: Ole Erik Land 

72 81 43 42
402 03 786

 

Bibliotek/kantine

 

Bibliotek: Caroline Einseth

 

 

Kantine

 

72 81 13 26

 

Vaktmestere/renholdsleder

 

Vakmester: Tommy Johansen
                    
                  

                 Tore Sørvik

72 81 13 23
95 71 03 29

72 81 40 04
930 48 398

 

Renholdsleder: Kirstin Hærnes

 

72 81 40 75

   

 

Fullstendig telefonliste over alle ansatte finner du på:

http://stfk.no/Om_fylkeskommunen/Administrative_enheter/Videregaende-skoler/Ansatte-Trh-Katedralskole-/

 

 

 


Utskriftsvennlig versjon