Kreative Trøndelag
Trondheim Katedralskole > [Forside elementer] > DET SKJER: > «Et stykke grunnlov»

«Et stykke grunnlov»

Scene «Cissi Klein».

Musikk, dans, drama slår på stortromma og feirer sitt 20-års jubileum i 2014. Samme år markeres Grunnlovens 200-års jubileum. I den anledning setter musikk, dans, drama opp forestillingen «Et stykke Grunnlov» ved inngangen til jubileumsåret.

357 elever og flerfoldige lærere ved Charlottenlund videregående skole, Trondheim Katedralskole og Heimdal videregående skole samarbeider tett om jubileumsforestillingen. Kor, orkester, dans, teater og solister fra musikk, dans, drama skal fylle storsalen i Olavshallen 26. januar med alvor og skjemt. To forestillinger settes opp den aktuelle datoen.

Startet arbeidet tidlig. Høsten 2012 startet arbeidet med forestillingen. Fokuset ble rettet mot hendelsene på Eidsvoll i 1814 og hvilken betydning Grunnloven av 1814 har hatt for ungdom i Norge i dag. 75 musikk, dans, drama- elever i 2. klasse jobbet med dette temaet i musikk-, dans- og dramafag så vel som i historie, samfunnsfag og norsk.

I begynnelsen av september var det kickoff i Katedralskolens Aula. Alle medvirkende elever og lærere var samlet til felles informasjon, presentasjon og inspirasjon. Elevene fikk møte kunstnerne, kunstnerne fikk møte elevene og smakebiter fra scener med musikk, dans og drama ble presentert.

Deadline nærmer seg. Et stort maskineri er i drift ved de tre samarbeidsskolene. Konturene av en komplett forestilling begynner å ta form. Det jobbes så svetten siler med kulisser, scenografi, dans, musikk og teater. Forestillingens manus, koreografi og musikk er klar for innstudering ved hjelp av dramatiker Kristofer Blindheim Grønskag, koreograf Benedicte Schybaj Antonsen, regissør Fredrik Johansen og komponist Martin Smidt.

Noen smakebiter. Frihet, likhet og brorskap står sentralt, men forestillingen gir samtidig rom for variasjon, humor og «skråblikk».

«Innholdet vokser primært ut i fra elevenes inspirasjonsmateriale og vil inkludere: Hvordan vi ser på historien, ytringsfrihet og sensur, kvinnekamp, historien om grunnlovens dannelse, grunnlovens form og innhold, de to verdenskrigene, jødenes behandling de siste 200 årene, Norges vekst etter oljen», sier dramatiker Christofer Blindheim Grønskag

De ulike kunstuttrykkene er koplet sammen og farger forestillingen på en slik måte at historien blir synlig gjennom musikk, dans og teater. Dette har åpnet for et tett samarbeid mellom fagmiljøene på de tre skolene og kunstnerne som er engasjert i prosjektet. Alle de 357 elevene fra de tre videregående skolene medvirker i prosessen, i utformingen av forestillingen og tilslutt som viktige brikker på og bak scenen i Olavshallen.  

Scene «Cissi Klein».

Andreas H. Schille, Martin Smidt, Fredrik Johansen og Benedicte Schybaj Antonsen under ett av flere møter før forestillingen «Et stykke grunnlov».

Fakta:

Musikk, dans, drama: Heimdal videregående skole: MUSIKK, Trondheim Katedralskole: MUSIKK og DANS, Charlottenlund videregående skole: DRAMA 

Bygg og anlegg: Charlottenlund videregående skole: scenografi/kulisser/rekvisitter

Design og håndverk: Charlottenlund videregående skole: kostymer, hår, sminke

Medier og kommunikasjon: Katedralskolen: scenografi, plakat, PR. MK-Charlottenlund: film.

Eksterne samarbeidspartnere: Den kulturelle skolesekken (DKS), Trøndelag Teater.

 

 


Utskriftsvennlig versjon