Kreative Trøndelag
Trondheim Katedralskole > For elever > Skoleskyss 18/19

Skoleskyss 18/19

 

Skoleåret 2018/19

Søknadsportalen for skoleskyss for skoleåret 2018/19 er nå åpen og du søker elektronisk via fylkets nettside:

https://www.trondelagfylke.no/vare-tjenester/samferdsel/Skoleskyss/digital-soknadsportal/

 

De som kan søke nå er elever som allerede har et avklart skoleløp og som vet de skal gå på videregående neste skoleår samt elever med varig medisinsk grunn.

Når søknadsprosessen er fullført vil du motta et automatisk vedtak innen 3 uker.

 

For mer informasjon om skoleskyss, se fylkets nettside:

https://www.trondelagfylke.no/vare-tjenester/samferdsel/Skoleskyss/


Utskriftsvennlig versjon